Bohumír Smutný // Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764—1948

Zdeněk Šimeček // Knižní obchod v Brně

Výroční zpráva Nadace Partnerství

Tomáš Sterneck // Mezi měšťany a šlechtou

Daniel Krhut // Pašerák snů

Tomáš Malý, Vladimír Maňas, Zdeněk Orlita // Vnitřní krajina zmizelého města