Vladimír Černý // Brněnské gestapo

František Vašek, Vladimír Černý, Jan Břečka // Místa zkropená krví

Bohumír Smutný // Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764—1948

Kolektiv autorů // Jezuité a Brno

Filip Vrána // Ledování v Brně

Milena Flodrová // Brno očima Mileny Flodrové

Bohumír Smutný // Řemeslná, manufakturní a tovární výroba ve městě Brně

Kolektiv autorů // Jak psát dějiny velkých měst

Zdeněk Šimeček // Knižní obchod v Brně

Výroční zpráva Nadace Partnerství

Tomáš Sterneck // Mezi měšťany a šlechtou

Daniel Krhut // Pašerák snů

Tomáš Malý, Vladimír Maňas, Zdeněk Orlita // Vnitřní krajina zmizelého města