Bohumír Smutný // Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764—1948

KLIENT // archiv města brna

Zdeněk Šimeček // Knižní obchod v Brně

KLIENT // Archiv města Brna


Výroční zpráva Nadace Partnerství

KLIENT // Nadace Partnerství

Tomáš Sterneck // Mezi měšťany a šlechtou

KLIENT // archiv města brna


Daniel Krhut // Pašerák snů

KLIENT // Host

Tomáš Malý, Vladimír Maňas, Zdeněk Orlita // Vnitřní krajina zmizelého města

KLIENT // archiv města brna